Congratulations to the Class of 2019 who received their Leaving Cert results on Tuesday 13th August.

Seó Bóthair i Scoil Oispidéal Mhic Liam

c na g b na g

Ghlac roinnt scolairí ón Idirbhliain agus ón gCúigiú bliain páirt i Seó Bóthair inniu. Is ceardlann idirghníomhach é an Seó Bóthair a úsáideann cluichí, plé agus díospóireacht chun an Gaeilge a chur chun cinn ar bhealach taitneamhach. Bhí na daltaí ag foghlaim faoi na háiteanna ar féidir leo an Ghaeilge a úsáid agus faoina gcearta teanga go mórmhór an bliain seo, Bliain na Gaeilge.

Is í an sprioc atá ag an gceardlann seo ná na daltaí a chumasú agus a spreagadh leis an nGaeilge a úsáid níos minicí ina saol scoile agus lasmuigh den scoil. Tá súil againn go spreagfaidh an Seó na daltaí le smaoineamh ar an mbuntáiste breise a thugann an Ghaeilge dóibh sula roghnaíonn siad a dtreo féin. D'éagraigh Conradh na Gaeilge an ceardlann - míle buíochas leo.

Some pupils from Transition Year and Form 5 took part in an interactive workshop today presented by Conradh na Gaeilge. Through debates and activities they learnt about opportunities to use Gaeilge more both in school and at home especially this year as we celebrate Bliain na Gaeilge. They also learnt about the many job opportunities there are for people with Irish.

1 CR  2 CR

3 cr